Levande foder är det absolut bäste fodret du kan ge dina fiskar. Tyvärr är det också ett av de svåraste fodren att ge sina fiskar eftersom det kostar mycket pengar eller tid att köpa eller odla tillräckligt levandefoder för sina fiskar. Det är särskilt sant om man vill att ens fiska inte skall behöva äta något annat än levandefoder. Ett bra, enklare och billigare alternativ är fruset foder. Fruset foder accepteras av de flesta fiskar och innehåller i princip samma näringsinnehåll. Du kan läsa mer om fryst foder här.

En mycket bra kompromiss kan vara att ge sina fiskar levandefoder ett par gånger i veckan och fruset foder under resten av veckan.

Utfodra sina fiskar med levandefoder

Nästan alla fiskar tycker om levande foder och blir ofta mer glupska om de utfodras med levandefoder jämfört med om de matas med flingor eller pellets.. Det är med detta i åtanke mycket viktigt att se till att alla fiskar får mat när man utfodrar med levande foder. Om man inte gör det så är risken att bara de mest glupska fiskarna äter allt foder. Man kan ge mer mat om man utfodrar med levande foder eftersom fodret kan leva i vattnet ett tag innan de blir uppätna i utan att förorena vattnet. Olika typer av levande foder är dock olika förorenande och det är därför viktigt att du lär dig mer om den typ av levandefoder du vill använda innan du börjar ge det till dina fiskar.

Välja levandefoder

Olika levandefoder har mycket olika näringshalt. Vissa typer av levandefoder är mycket näringsrika medan andra är sämre mat p.g.a. höga fetthalter eller låga näringshalter. Det är därför mycket viktigt att du väljer mat som passar dina fiskar. Vilket foder du skall välja beror på vilka fiskar du har, deras fysiska kondition och om du vill avla dem. Om du t.ex. har fiskar som är magra efter transporten till ditt akvarium så kan en mer näringsrik, fetthaltig mat vara ett bra val. Mat som i en annan fisk skulle kunna leda till fetma. Ett annat exempel är t.ex. att du bör mata dina fiskar med svarta mygglarver om du vill att de skall leka. Mygglarver innehåller näringsämnen som ofta underlättare att få fiskar att leka.

Olika typer av levandefoder

 • Tubifex
 • Röda mygglarver
 • Svarta mygglarver
 • Vita mygglarver
 • Artemia
 • Mysis
 • Bananflugor
 • Mikromask
 • daggmask
 • vinäger mask

Levande foder är det absolut bäste fodret du kan ge dina fiskar. Tyvärr är det också ett av de svåraste fodren att ge sina fiskar eftersom det kostar mycket pengar eller tid att köpa eller odla tillräckligt levandefoder för sina fiskar. Det är särskilt sant om man vill att ens fiska inte skall behöva äta något annat än levandefoder. Ett bra, enklare och billigare alternativ är fruset foder. Fruset foder accepteras av de flesta fiskar och innehåller i princip samma näringsinnehåll. Du kan läsa mer om fryst foder här.

En mycket bra kompromiss kan vara att ge sina fiskar levandefoder ett par gånger i veckan och fruset foder under resten av veckan.

Utfodra sina fiskar med levandefoder

Nästan alla fiskar tycker om levande foder och blir ofta mer glupska om de utfodras med levandefoder jämfört med om de matas med flingor eller pellets.. Det är med detta i åtanke mycket viktigt att se till att alla fiskar får mat när man utfodrar med levande foder. Om man inte gör det så är risken att bara de mest glupska fiskarna äter allt foder. Man kan ge mer mat om man utfodrar med levande foder eftersom fodret kan leva i vattnet ett tag innan de blir uppätna i utan att förorena vattnet. Olika typer av levande foder är dock olika förorenande och det är därför viktigt att du lär dig mer om den typ av levandefoder du vill använda innan du börjar ge det till dina fiskar.

Välja levandefoder

Olika levandefoder har mycket olika näringshalt. Vissa typer av levandefoder är mycket näringsrika medan andra är sämre mat p.g.a. höga fetthalter eller låga näringshalter. Det är därför mycket viktigt att du väljer mat som passar dina fiskar. Vilket foder du skall välja beror på vilka fiskar du har, deras fysiska kondition och om du vill avla dem. Om du t.ex. har fiskar som är magra efter transporten till ditt akvarium så kan en mer näringsrik, fetthaltig mat vara ett bra val. Mat som i en annan fisk skulle kunna leda till fetma. Ett annat exempel är t.ex. att du bör mata dina fiskar med svarta mygglarver om du vill att de skall leka. Mygglarver innehåller näringsämnen som ofta underlättare att få fiskar att leka.

Olika typer av levandefoder

 • Tubifex
 • Röda mygglarver
 • Svarta mygglarver
 • Vita mygglarver
 • Artemia
 • Mysis
 • Bananflugor
 • Mikromask
 • daggmask
 • vinäger mask