Frågan: ”Hur ofta skall man mata akvariefiskar?” är en av de frågor vi får regelbundet. Svaret på frågan är inte allt helt enkelt och beror på vilka fiskar du har och hur gamla de är. Huvudregeln är dock att du skall mata din fiskar 2-3 gånger per dagar. Ge dem inte mer mat än att de hinner äta upp alla mat inom 2-4 minuter. Om man blir liggande kan den skada vattenkvalitén.

hur ofta skall man mata fiskar

Vuxna akvariefiskar matas bäst 2-3 gånger per dag.

Det kan vara bra att ge dina fiskar en dag av fasta var 14:e dag.

Unga fiskar skall matas oftare än vuxna fiskar. Om du har små fiskar som du nyligen har köpt så kan det vara en bra ide att mata dem 4-5 gånger per dagar. Du kan minska detta när de har vuxit upp.

Hur ofta skall man mata stora rovfiskar?

Stora fiskar och då framförallt äldre rovfiskar kan matas mer sällan. Dessa är ofta utvecklade för att äta stora byten lite mer sällan. Dessa kan man med fördel mata en gång varannan dag. Om man matar så sällan så är det viktigt att man ser till att fiskarna får tillräckligt med mat när man matar. Gör aldrig detta med små fiskar.

Hur ofta skall man mata fiskyngel?

Fiskyngel skall matas mycket ofta och skall helst simma runt i vatten som är fyllt med levandefoder. Om man inte kan erbjuda levandefoder bör man försöka mata sina yngel varannan timme. Detta ger bäst tillväxt. De överlever dock att matas mer sällan men det är viktigt att yngel får mat minst 4-5 gånger per dag.

Slutsats: Hur ofta skall man mata fiskar?

Det är viktigt att du lär dig så mycket som möjligt om de fiskar du håller och hur de vill bli matade. Om du bara köper vanligt förekommande akvariefiskar så är dock 2-3 gånger per dag vanligen ett bra alternativ. Lite oftare om man har köpt små fiskar. Så länge du använder en bra fiskmat och fiskarna äter upp alla mat inom 2-3 minuter så finns det ingen risk med att mata dem så ofta man vill. Du kan låta fiskarna bestämma. Se hur ofta de vill ha mat och äter upp maten. Du kan sedan använda detta som riktlinje i framtiden.

Håll ett öga på vattenkvalitén om du matar mycket. Detta skall inte vara ett problem om ditt akvarium är cyklat och inte innehåller för mycket fisk men det är ändå en bra ide att hålla ett öga på vattenkvalitén. Vissa fiskarter producerar mer avfall än andra arter.