Svar:  Hur länge fiskar klarar sig utan mat beror på hur stora dina fiskar är och om de är friska och välmående eller om de redan är undernärda.  Friska vuxna fiskar klarar sig mycket längre utan mat än vad yngel, ungfiskar eller sjuka fiskar gör.  Olika arter är också anpassade för olika miljöer och olika livsstilar vilket påverkar hur länge de kan leva utan mat.  Stora rovfiskar är t.ex. anpassade för att äta sällen men mycket när de väl äter.  Det kan ta veckor eller t.o.m månader mellan deras byten.   Växt ätande fiskar däremot är ofta designade för att äta mer eller mindre hela tiden och klarar sig därför inte alls lika länge utan mat.

Nedan kommer vi anta att du har friska och välutfodrade fiskar.

Weekendresa

Om du bara skall fara på en weekendresa så klarar ditt akvarium och dina fiskar sig normalt helt utan mat.  Detta är ofta säkrare än att låta någon annan mata ditt akvarium eller att använda en automatisk matare.   Det finns mat som är designad för att sakta lösa upp sig under en weekend så att fiskarna ständigt får tillgång till ny mat men jag rekommenderar att du avstår från att använda dessa och istället bara låter ditt akvarium stå.  Detta ger hela system en chans att vila och några få dagars fasta kan vara bra för fisken.

En veckas frånvaro

Om du har ett väletablerat akvarium med vuxna fiskar så kommer det troligen klara sig bra utan mat. Om du däremot har mycket ungfiskar så är det bra att låta någon annan komma förbi några gånger för att mata fiskarna. Om du inte vill förlita dig på någon annan kan du köpa en fiskmatare som matar fisken automatiskt medan du är borta.  Om du köper en matare skall du alltid pröva den och låta den mata fisken några dagar medan du är hemma innan du far. Detta ger dig tid att garantera att mataren är rätt inställd och att fiskarna får rätt mängd mat.  En matare kan vara en mycket bra investering eftersom den kan mata fisken under dagarna när du är på jobbet också. Många men små matningar är alltid bäst.

Två veckor eller mer

Om du skall vara borta mer än två veckor så skall du alltid se till att dina fiskar får mat under din frånvaro.  Det kan också vara en bra ide att be någon göra ett eller flera vattenbyten under perioden.

Stora rovfiskar kan klara sig långa perioder utan mat utan att ta skada så länge de utfodras väl före och efter perioden.  Dessa akvarium kan klara sig mer än två veckor utan mat.

Yngel

Yngel behöver mata flera gånger per dag. Små yngel skall helst simma i mat eller åtminstone få mat med några få timmars mellanrum.   Om du har yngel är det viktigt att du ser till att de får mat även om du är borta.  24 timmar eller mindre utan mat kan vara tillräckligt för att yngel skall börja dö.